Што такое УГМ?/Что такое СТМ?

Дзецюкі!

Шмат  карыстальнікаў Крамы выяўляюць, што адна і тая ж гандлёвая марка могуць быць у розных спісах. 

Як такое можа быць?

Дзве сітуацыі мажлівыя, адна менш верагодная, а іншая больш верагодная, асабліва калі гаворка йдзе пра розныя тавары. 

1) Менш верагодная - Крама па нейкай прычыне не мае штрых-код тавару.

Як можна праверыць гандлёвую марку? 
Можна прайсці і праверыць  вытворцу па назве ў спісе Крамы і папрасіць нас дадаць штрых-код.

1) Больш верагодная - Вы правяраеце ўласную гандлёвую марку (УГМ) рытэйлера.

Што такое ўласная гандлёвая марка?

Уласная гандлёвая марка  (УГМ)- гэта вытворчасць трэцімі прадпрыемствамі для і па замове рытэйлера тавараў пад гандлёвай маркай гэтай сеткі.

Рытэйлеры ствараюць УГМ, таму што гэта дазваляе кантраляваць якасць, колькасць і рэгуляваць цану на тавары пад УГМ.  Для вытворцы вытворчасць тавараў для рытэйлера дазваляе атрымаць доўгатэрміновыя замовы, тым самым загрузіць магутнасці.

Вельмі часта прадукцыя пад УГМ не мае ўласных штрых-кодаў, і таму выкарыстоўваюцца штрых-коды асноўнага вытворцы.

Напрыклад, гандлёвая сетка «А» стварае сваю УГМ па назвай «Шчаслівы аднарог». Пад УГМ «Шчаслівы аднарог» будзе прадавацца шырокі шэраг тавараў ад малака да зубных шчотак. Відавочна, што адзін і той жа завод не можа вырабляць зубныя шчоткі і малако, таму рытэйлер замаўляе розныя тавары ў розных пастаўшчыкоў.


І ў нашай рэальнасці можа быць так, што розныя тавары аднаго і таго ж брэнда будуць розных колераў: малако «Шчаслівы аднарог» будзе ў «чырвоным спісе» а яйкі «Шчаслівы аднарог» - зялёны.


Чаму так бывае?
Так будзе толькі таму што малаказавод, які вырабляе «Шчаслівы аднарог» - неэтычным вытворца, а па вытворцу яек у Крамы няма звестак.

Як быць?

Мы рэкамендуем правяраць УГМ рытэйлераў, каб не патрапіць у пастку, калі неэтычным вытворца пад, магчыма, праверанай гандлёвай маркай трапляе да Вас на стол ці халадзільнік.

Пільнасць, свядомае спажыванне і салідарнасць - наш спосаб барацьбы за свабоду і шчасце, паколькі дазваляюць паслаць магутны сігнал неэтычным вытворцам, што мы хочам шчаслівай будучыні сабе і сваёй краіне і для гэтага гатовыя змяніць свае спажывецкія звычкі.

Вашая Крама
Дзецюкі!

Многие из пользователей Крамы обнаруживают, что одна и та же торговая марка могут быть в разных списках.

Как такое может быть?

Может быть две ситуации, одна менее вероятная, а другая более вероятная.1) Менее вероятная: Крама по какой-то причине не имеет штрих-код товара. 

Как можно проверить торговую марку? Можно пройти и проверить по названию в списке Крамы и попросить нас добавить штрих-код.

1) Более вероятная - Вы проверяете собственную торговую марку (СТМ) торговой сети. 

Что такое собственная торговая марка? 

Собственная торговая марка (СТМ) - это производство третьими предприятиями для и по заказу ритейлера товаров под торговой маркой этой сети.

Ритейлеры создают СТМ, потому что это позволяет устанавливать контроль над качеством, количеством и регулировать цену на товары под СТМ, а производители могут получить долгосрочные заказы, тем самым загрузить мощности.


Очень часто продукция под СТМ не имеют своих штрих-кодов, и поэтому используются штрих-коды основного производителя.

Например, торговая сеть «А»  создаёт свою СТМ по названием «Счастливый единорог». Под СТМ «Счастливый единорог» будет продаваться широкий ряд товаров от молока до зубных щёток. Очевидно, что один и тот же завод не может производить зубные щётки и молоко, поэтому ритейлер заказывает разные товары у разных поставщиков. 

И в нашей реальности может быть так, что разные товары одного и того же бренда будут разных цветов: молоко «Счастливый единорог» будет в «красном списке» а яйца «Счастливый единорог» - зелёный.

Почему так бывает?
Так будет только потому что молокозавод, производящий «Счастливый единорог» - неэтичный производитель, а по производителю яиц  у Крамы нет сведений.

Как быть?

Мы рекомендуем проверять СТМ ритейлеров, чтобы не попасть в ловушку, когда неэтичный производитель под, возможно, проверенной торговой маркой попадает к Вам на стол или холодильник.

Бдительность, сознательное потребление и солидарность - наш способ борьбы за свободу и счастье, поскольку позволяют послать мощный сигнал неэтичным производителям, что мы хотим счастливого будущего себе и своей стране и для этого готовы изменить свои потребительские привычки.
Ваша Крама
%d такие блоггеры, как: