Алёнка пад ціскам/Алёнка под давлением

Дзецюкі!


Кіраўніцтва Камунаркі звальняе работнікаў з-за іх палітычных поглядаў. 


Мы лічым, што ціск і звальненне працаўнікоў робіць прадукцыю вельмі таксічнай  — непажаданая прадукцыя ў вольным дэмакратычным свеце.


Як мы можам паўплываць на ціск і дапамагчы рабочым? 

Мы можам, напрыклад, устрымацца ад куплі прадукцыі Камунаркі на тры месяцы, каб кiраўнiцтва адчула, што ціск на супрацоўнікаў - балюча б'е па прыбытку прадпрыемства.Адмова ад прадукцыі - дазволіць паказаць рабочым, што мы, беларусы, з імі салідарныя і чуем іх. 


Іншым працаўнікам Камунаркі, што падтрымка сваіх калегаў - гэта адзіны шлях, як захаваць і уласную рэпутацыю і паспяховасць свайго прадпрыемства.


Наша салідарнасць - аргумент для рабочых для абароны сваіх правоў.

Магчыма, змяненне звычак спажывання - не самая прыемная рэч, але да 2020 мы шмат што рабілі па звычцы, не надаючы сэнсу важным рэчам. 


Салідарнасць і падтрымка - гэта нашыя інструменты ў барацьбе за свабоду і праўду.


Мы аб'яўляем тры месяцы без Камунаркі - часова прадукцыя Камунаркі будзе «чырвоная» ў Краме.

Раскажыце пра ціск на працоўных Камунаркі іншым, так мы зможам дапамагчы ім адстаяць свае правы!
Дзецюкі!


Руководство Коммунарки увольняет рабочих из-за их политических взглядов.


Мы считаем, что давление и увольнение рабочих делает продукцию очень токсичной - нежелательной в свободном демократическом мире.


Как мы можем повлиять на давление и помочь работникам?

Мы можем, например, не покупать продукцию «Коммунарки» в течение трех месяцев, чтобы руководство чувствовало, что давление на сотрудников сказывается на прибылях компании.Отказ от продукции позволит показать работникам, что мы, белорусы, солидарны с ними и слышим их.


Для других сотрудников Коммунарки наш отказ от продукции продемонстрирует, что поддержка коллег - единственный способ сохранить собственную репутацию и успех компании.

Наша солидарность - это аргумент для рабочих в защиту своих прав.

Возможно, изменение пищевых привычек - не самое приятное занятие, но к 2020 году мы уже много делали по привычке, не придавая значения важным вещам.


Солидарность и поддержка - наши инструменты в борьбе за свободу и правду.Объявляем три месяца без Коммунарки - временно продукция Коммунарки будет «красной» в Краме. 

Расскажите другим о давлении на рабочих Коммунарки, чтобы мы могли помочь им отстоять свои права!
%d такие блоггеры, как: