Воскресенье/Нядзеля 15.08.2021

Тыдзень
(руская ніжэй)

1. 09.08.
Тыдзень пачалася з гадавіны чарговых фальсіфікаваных выбараў і наступных пратэстаў. На гадавіну акупацыйны рэжым вырашыў зладзіць марафонскі бенефіс лідэра адміністрацыі, каб трыумфальна распавесці, як яны «ратавалі краіну» ад народа. Выпадковым чынам 9-га жніўня ЗША, Вялікабрытанія і Швейцарыя ўвялі санкцыі супраць гаманцоў рэжыму і некаторых прадпрыемстваў, якія ўцягнутыя ў рэпрэсіі і асабісты заробак акупацыйнай улады. Відавочна, што дата публікацыі і санкцыйных спіс быў продавлен камандай Святланы Ціханоўскі, што паказвае на каласальны поспех каманды Святланы Ціханоўскі ў фарміраванні беларускай позвы ў свеце.
Што нам з гэтага? У нас, беларусаў, сапраўды здольная презыдэнтка, якая і з Байдэнам можа пагаманіць, і патлумачыць, што кубак пасля кавы трэ мыць. Мы можам ганарыцца сваім выбарам.

2. Дзяржава - гэта інстытуты
Падзенне аднаго аўганскага горада за другім амаль без бою ў рукі Талібану шчэ раз паказвае, што колькі грошаў не ўкладвай у нешта, што не з'яўляецца сістэмай, то хлапцы з матывацыяй і кулямётам у руцэ лёгка змятуць і танкі і верталёты. Беларуская дзяржава за 26 год амаль пераўтварылася ў сістэму без інстытутаў
Пачытайце тут, што будзе з беларускай арміяй, калі ім будуць супрацьстаяць хлапцы з матывацыяй

3. Кіберслівы
Восенню перафарбоўкі сайтаў дзяржустаноў здаваліся смешнымі правакацыямі кіберпартызан, аднак апошнія публікацыі ўнутранай камунікацыі злачынцаў у пагонах, паказваюць на больш глыбокае пранікненне ў сеткі акупацыйнага рэжыму. Што нам з гэтага? Калі кіберпартызаны змаглі ўзламаць сеткі захоўвання дадзеных айтистраны і могуць, напрыклад, адключыць камеры відэафіксацыі або апрацаваць дадзеныя па рэальнай смяротнасці ў Беларусі, то ўсё сумна з абаронай дадзеных у Сінявокай.
І вельмі важны момант, у адным з зліваў у начальніка Салігорскага РУУС аж голас дрыжыць ад страху, што беларусы перастануць разбягацца ад міліцыянтаў.

4. Медыя - экстрэмісты
13 жніўня суд Цэнтральнага раёна Мінска прызнаў матэрыялы і соцсеть Тутбаі экстрэмісцкімі. Неправавыя законы не павінны выконвацца, як і рашэнні, заснаваныя на неправавых законах, таму падпісваемся і чытаем ТУТ.бай (праз vpn, калі з Сінявокай)

5. Маразы ў Бразіліі.
Нам беларусам, што з маразоў у Бразіліі - гэта ж далёка, але аказваецца і вельмі блізка. Маразы ў Бразіліі пашкодзілі ўраджай кавы, а нізкі ўраджай у найбуйнейшым вытворцу кававых зерняў - гэта падвышэнне цэны на тавар. Маразы ў Бразіліі, як і рэкордная спякота на Сіцыліі - гэта наступствы экстрэмальнага змены клімату.

6. Відэалекцыя тыдня
Гісторыя - гэта не даты і сухія падзеі мінулага, гэта сёння і гэта плынь дзеяння ці абыякавасці чалавека, дзе мы ўплываем на сваю будучыню і будучыню сваіх дзяцей.
Выбітны гісторык, адмысловец па нашаму рэгіёну Цімаці Снайдэр расказвае пра высновы-урокі 20-га стагоддзя, як не дапусціць тыраніі.
НЕДЕЛЯ 
(Беларуский выше)

1. 09.08.
Неделя началась с годовщины очередных фальсифицированных выборов и последующих протестов. На годовщину оккупационный режим решил устроить марафонский бенефис лидера администрации, чтобы триумфально рассказать, как они «спасали страну» от народа. Случайным образом 9-го августа США, Великобритания и Швейцария ввели санкции против кошельков режима и некоторых предприятий, которые вовлечены в репрессии и личный заработок оккупационной власти. Очевидно, что дата публикации и санкционный список был продавлен командой Светланы Тихановской, что указывает на колоссальный успех команды Светланы Тихановской в формировании беларуской повестки в мире. Что нам с этого?У нас, беларусов, действительно способная президентка, которая и с Баденом может поговорить, и доброе слово сказать. Мы можем гордиться своим выбором.

2.Государство - это институты.
Падение одного афганского города за другим при почти полном отсутствии боевых действий в руках талибов еще раз показывает, что сколько бы денег вы не вкладывали во что-то, что не является системой, ребята с мотивацией и автоматом в руках легко сметут танки и вертолеты. За 26 лет белорусское государство практически превратилось в систему без институтов
Читайте здесь, что будет с белорусской армией, если им противостоят мотивированные ребята.

3. Киберсливы
Осенью перелицовки сайтов госучреждений казались смешными провокациями киберпартизан, однако последние публикации внутренней коммуникации преступников в погонах, показывают на более глубокое проникновение в сети оккупационного режима. Что нам с этого? Если киберпартизаны смогли взломать сети хранения данных айтистраны и могут, например, отключить камеры видеофиксации или обработать данные по реальной смертности в Беларуси, то всё печально с защитой данных в Синеокой. И очень важный момент, в одном из сливов начальник Солигорского РУВД аж голос дрожит от страха, что беларусы перестанут разбегаться от милиционеров.
4. Медиа - экстремисты.
13 августа суд Центрального района Минска признал материалы и соцсети тутбай экстремистскими. Неправовые законы не должны исполняться, как и решения, основанные на неправовых законах, поэтому подписываемся и читаем тут.бай (через vpn, если из Синеокой)
5. Морозы в Бразилии.
Нам беларусам, что с морозов в Бразилии - это же далеко, но оказывается и очень близко. Морозы в Бразилии повредили урожай кофе, а низкий урожай в крупнейшем производителе кофейных зёрен - это повышение цены на товар. Морозы в Бразилии, как и рекордная жара на Сицилии - это последствия экстремального изменения климата.

6. Видеолекция недели
История - это не даты и сухие события прошлого, это сегодня, и это поток действий или безразличия человека, в котором мы влияем на будущее нас и наших детей.
Выдающийся историк, знаток нашего региона Тимоти Снайдер рассказывает о выводах-уроках 20 века, как предотвратить тиранию.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: